Tävlingar


Om man seglar isjakt är det ofta tävlingarna som man samlas kring. Det kan vara stora internationella tävlingar som VM/EM med hundratals deltagande till lokala seglingar där några få seglande lägger ut ett par rundningsmärken och själva sköter start- och målgång.
 

Tävlingarna seglas på en bana med två rundningsmärken, ett i lovart och ett i lä. Vid starten delas startfältet upp i två lika delar där ena fältet startar till höger och det andra till vänster. Man seglar därefter i tre varv moturs och första jakten i mål vinner seglingen.

 

Vi är helt utlämnade till vädrets makter vilket oftast gör att det är svårt att planera. Definitivt besked om tävlingarna kan därför ofta inte ges förrän alldeles innan tävlingen. Aktuellt besked kan man få på VIS telefonsvarare Tel. 0322-141 70.
 

Vad krävs för att få delta i isjaktstävlingar?

Alla är i princip välkomna att delta i tävlingar. Det gäller såväl klubbseglingar som nationella och internationella seglingar. För att delta i tävlingar måste man ha uppfyllt vissa krav. Kraven är desamma för alla tävlingar.

 1. Tävlingslicens
  Klubben utfärdar tävlingslicens. Läs mer om hur man får tävlingslicens.

 2. Ansvarsförsäkring
  Man måste ha en ansvarförsäkring. Läs mer om försäkringar.

 3. Medlem i förening
  Man måste vara medlem i en förening. Läs mer om hur man blir medlem i VIS.

 4. Medlem i klassförbund
  Man måste vara medlem i klassförbund. Det finns klassförbund för DN och Klass 3. Läs mer om hur man blir medlem i klassförbund på Svenska Isseglarförbundets hemsida.

Internationella seglingar

Internationella seglingar är VM och EM. VM är vartannat år i Europa och vartannat i USA. Arrangemanget växlar mellan olika länder. För EM och VM, när VM seglas i Europa, är alltid Sverige reservland. Om Sverige är arrangörsland, vilket vi är 2007 för EM, kommer om möjligt tävlingarna att seglas i Sverige.


Nationella rankingseglingar

De nationella seglingar som arrrangeras är fyra rankingseglingar och Svenska Mästerskapet. Rankingseglingarna ger poäng för kvalificering till VM/EM. Arrangemanget växlar mellan de olika klubbarna i Sverige. VIS rankingsegling heter Vedins Minne och vi brukar få arrangera Vedins Minne varannat år.
 

Lokala klubbseglingar
VIS försöker att arrangera så många tävlingar som möjligt under säsongen. Vi har Klubbmästerskapet, VISjakten, Borås Cup och Barne Cup. Alla seglingar är anmälda till Miniranking, se nedan. VIS lokala klubbseglingar planeras inför säsongen och finns i regattakalendern.

 

Minirankingseglingar

Minirankingseglingar ger en tiondels rankingpoäng och ett visst bidrag delas ut till arrangerande klubb.

 

OBS, All segling sker på egen risk och säkerheten är det som går före allt.